Zorg wordt niet altijd adequaat verleend. Oorzaak hiervan is een grote organisatie met veel verschillende zorgverleners. Er kan dan geen 100% focus zijn op uw gezondheidsontwikkeling en wensen. Vanuit deze ervaring is Adequaat Thuiszorg opgericht.
Adequaat Thuiszorg verleent hoge kwaliteit van zorg, door snel en adequaat op uw situatie in te spelen waardoor onnodige achteruitgang voorkomen kan worden. Bij Adequaat Thuiszorg krijgt u zorg van 1 of 2 vaste en zeer ervaren zorgverleners.

 

Adequaat Thuiszorg is Persoonlijk      → Zo veel als mogelijk krijgt u zorg van 1 vast persoon.
Adequaat Thuiszorg is Professioneel → Jarenlange ervaring in ziekenhuis en/of thuiszorg.
Adequaat Thuiszorg is Principieel       → Respect voor het leven en dit zo goed als mogelijk dragelijk maken.
                                                                                        Afspraak is afspraak.

zorg